Alle bydraes deur jeug

Druk dit uit: Aktiwiteitsboekie vir Kersfees

 

 

Die Deputate Jeugsorg het ‘n spesiale boekie vir Kersfees gemaak. Hierdie A5 16-bladsy-boekie kan jy maklik uitdruk in swart en wit. Daar is dagstukkies waaroor julle as gesin kan saampraat in, en baie aktiwiteite rondom Kersfees.

Laai die Kersfeesboekie hier af!

Hierdie aktiwiteitsboekie bevat die volgende:

 • Die verhaal van Jesus se geboorte
 • Saampraat: Hoop op die Here!
 • Dot-to-dot
 • Saampraat: Vind vreugde by God!
 • Saampraat: Waar is jou vrede?
 • Gevalle woorde
 • Deurmekaar woorde
 • Blokkiesraaisel
 • Saampraat: Dit is tyd vir liefde!
 • Soek die woorde (moeilik en maklik)
 • Ontrafel die woorde
 • Saampraat: Geseënde Kersfees!
 • Twee inkleurprente met teksverse

Wenk: As jy dit uitdruk kies die “booklet”-opsie en dan “both sides” om dit in ‘n boekie te kan vorm. As jou drukker dit nie kan doen nie, geen probleem! Jy kan dit in A4- of A5-formaat druk.

Is daar iets waarmee julle sukkel? Laai die antwoorde hier af. 

Bid vir blydskap

Lees: Filippense 4:1-9

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend” (Filippense 4:6).

Dit sou ‘n jammerlike dag wees as ons as kinders van die Here gedink het dat ons bekommernisse kan weg wens! Dit verdwyn ook nie net as ons bloot positief dink nie. Daar word mos vandag baie gemaak van die sogenaamde “power of positive thinking”. Nee, die wyse waarop ons met ons bekommernisse moet omgaan is om dit oor te gee aan die Here. En dit doen ons deur gebed.

1. Wat is gebed?
2. Partykeer werk dit so dat hoe meer ons bekommerd is, hoe minder bid ons – hoekom werk dit so?
3. Dink jy ook soms dat die Here nie iets aan jou probleme kan doen nie?
4. Watter opdragte kry ons vir die hantering van ons sorge in 1 Petrus 5:7 en Psalm 62:9?
5. Wat beteken die verband tussen blydskap en gebed vir jou in 1 Tessalonisense 5:16?
6. Wat beteken die opdrag: “Bid gedurig” (1 Tessalonisense 5:17)?
7. Filippense 4:6b sê ons moet in alles ons begeertes deur gebed en smeking aan God bekend maak. Wat beteken dit vir waarvoor ons alles kan bid?

My gebed:

• Waarvoor wil ek die Here prys?
• Waarvoor wil ek Hom dank?
• Wat ek wil vir Hom vra?
• Wat wil ek voor Hom bely?
• Waarvoor of vir wie wil ek voorbidding doen?

Geniet jou lewe in die Here

Fokusvers: Prediker 11:9-10

“Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goedvind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen, want in die doderyk waarheen jy op pad is, is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie.”

Wil jy elke dag ten volle geniet? Die Bybel sê jy moet.

Dwarsdeur die Bybel leer ons dat God ons geskep het om Hom in alles te verheerlik. Prediker fokus op een spesifieke manier waarop ons dit doen: deur ons lewens in die Here geniet!

 1. Lees die volgende gedeeltes: Prediker 2:24-25, 3:12-13, 3:22, 5:17-19, 8:15 en 9:7-10. Wat word ons in al sewe skrifgedeeltes in die boek Prediker beveel?
 2. Wat is jou eerste indruk as jy hierdie herhalende opdrag hoor? Hoekom kan hierdie opdrag sommige mense moontlik onrustig maak?
 3. Wie word telkens as die Gewer van alle gawes in Prediker aangedui? Wat lei ons hieruit af oor die genieting van die lewe?
 4. Wat leer ons uit die spesifieke dinge wat die Here ons beveel om te geniet in Prediker 9:7-10?
 5. Lees weer Prediker 11:9-10. Watter wonderlike opdrag word hier aan jongmense gegee?
 6. Wat leer die Here ons hieruit oor heeltyd uitstel om sekere dinge in die lewe te geniet?
 7. Watter beperkings gee die Here aan jongmense ten opsigte van die genieting van die lewe?
 8. Hoe help hierdie beperkings ons om werklik die lewe te geniet?
 9. Wat beteken dit prakties om kommer uit jou hart te hou en te vermy wat jou liggaam kwaad kan doen?
 10. Beoordeel die volgende stelling: “Ons is slegs in staat om werklik die lewe as ‘n gawe van die Here te geniet omdat Christus in ons plek vir ons sondes gesterf het.”
 11. Hoe verskil die Prediker se opdrag om die lewe te geniet van die destydse ongelowiges se slagspreuk: “Laat ons eet en drink, want môre sterf ons”? Dit staan in Jesaja 22:13 en 1 Korintiërs 15:32.
 12. Wat sê die Here deur die Prediker vir ons wat gereeld ‘n skeiding tussen ons alledaagse en godsdienstige lewens maak?
 13. Op watter wyse gaan jy die Here se opdrag gehoorsaam om die lewe in Hom te geniet? Dink aan vyf dinge wat jy kan doen om jou lewe in die Here te geniet.

Die Here leer ons deur die Prediker dat die genieting van die lewe en gehoorsaamheid aan Hom hand aan hand gaan. Ons alledaagse en godsdienstige lewens hang ten nouste saam. Ons verheerlik God wanneer ons ons lewens in Hom geniet!

Waar vind ek blydskap?

Ons gaan hoofsaaklik kyk na die brief aan die Filippense. Die stad Filippi het op ’n heuwel hoog bokant ’n pragtige vallei gelê. Dit was ’n ryk en welgestelde stad, want dit het in ’n goudstreek gelê. Dit was ’n stad vol afgetrede Romeinse staatsamptenare en soldate wat Latyn gepraat het en ’n goeie pensioen uit Rome ontvang het.

Dit was ongeveer in die jaar 50 n.C. toe daar deur die werk van Paulus ’n gemeente gestig is. Hy het hierdie gemeente weer op sy derde sendingreis besoek. Nou skryf hy hierdie brief.

Lees: Filippense 4:1-22

 1. Deel julle gedagtes met mekaar oor die volgende vrae:
 • Waaroor is jy tans die blyste?
 • Wat maak jou gelukkig?
 • Waaroor bekommer jy jou die meeste?
 • Waarin soek mense hulle blydskap en lewensvreugde gewoonlik?
 • Wat leer die flieks ons – wat maak ons gelukkig?

Moet my omstandighede my blydskap bepaal?

2. Fokus op vers 11 en 12 en praat oor die volgende vrae en stellings:

 • Wat leer julle uit Paulus se omstandighede? Onthou ook dat hy in die tronk was toe hy hierdie brief geskryf het.
 • Bespreek: ”Besittings en omstandighede kan nie lewensvreugde waarborg nie”. (Ken jy iemand wat skatryk maar bitter ongelukkig is?)
 • Beteken dit dat ‘n gelowige niks mag besit nie, of dat hy altyd moet swaarkry? (Vergelyk Prediker 5:9 met vers 17).
 • Hoekom soek mense dan dikwels hulle lewensblydskap en vreugde in besittings en die genietinge van die wêreld?

Waar moet gelowiges dan hul lewensvreugde soek en vind?

3. Lees Filippense 4:4 en 9-11 en bespreek die volgende vrae:

 • Waar vind die gelowige lewensblydskap? Hoekom is vers 4 ’n opdrag?
 • Die Naam ”Here” beteken letterlik: Koning, baas of eienaar. Wat sê dit vir jou op die vraag: Wie is dan in beheer van my lewe en wat beteken dit vir alle omstandighede in my lewe?
 • Paulus het ten spyte van sy omstandighede geleer om vergenoeg te wees. Wat beteken dit en hoekom verander hierdie lewenskuns ons uitkyk op ons omstandighede?
 • Dink aan al jou bekommernisse. Wat is die grootste dief in jou lewe van jou vreugde?
 • Hoekom kan jy steeds vreugdevol lewe? Kyk wat leer hierdie Skrifgedeeltes jou oor God: Romeine 8:31-32 en Filippense 4:19.
 • Lees Spreuke 10:22 en 1 Timoteus 6:17 en praat oor die volgende stelling: ”Lewensvreugde word nie gebou op gawes nie, maar op die Gewer van die gawes”.

4. Wat het jy uit dié Bybelstudie geleer? Vat die kernwaarheid van hierdie Bybelstudie saam in ’n sin of twee.

Memoriseer Bybelverse

Psalm 119:105 sê: “U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.” Help kinders om die waarheid hiervan te ervaar. Begin deur hierdie Bybelverse te memoriseer.

5 Wenke om te memoriseer

 1. Begin klein
  Moenie met ‘n lang of moeilike vers begin nie. Begin eers met een kort teksvers. As almal moedeloos is, moenie van die kortste vers in die Bybel vergeet nie: “Bid gedurig” (1 Tessalonisense 5:17). Die teksvers voor dit, “Wees altyd bly”, is ook ‘n treffer om kinders moed te gee dat hulle ‘n Bybelvers kan memoriseer.
 1. Kry die vers in konteks
  Soek die vers in die Bybel en praat oor wat dit beteken. As mens verstaan waaroor dit gaan, is dit makliker om dit te onthou.
 1. Herhaling, herhaling, herhaling
  Begin met een teksvers vir ‘n week. Lees dit hardop, skryf dit neer, herhaal dit tot vervelens toe. Al word daar na ‘n nuwe vers aanbeweeg, herhaal weer die eerste verse.
 1. Skryf dit neer
  Dit help om eers die teksvers in die Bybel te lees, daarna kan jy dit neerskryf op papier en die belangrike woorde onderstreep. Plak die Bybelvers waar jy dit gereeld sien.
 1. Doen dit saam
  Almal memoriseer op verskillende maniere, maar dit is ‘n lekker aktiwiteit om saam te doen. Motiveer almal om dit saam hul gesinne te doen, of doen dit saam in ‘n groep om mekaar te ondersteun om meer teksverse te memoriseer.

Hier is 20 teksverse om mee te begin:

Jy kan dié 20 teksverse aflaai en uitdruk. Knip die blokkies uit en leer die teksverse een-vir-een.
Laai dit hier in pdf-formaat af.

 

 

 

1 Petrus 5:7 “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.”

Johannes 14:6 “Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.

Psalm 121:1-2 “Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”

Psalm 56:4-5 “Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ‘n blote mens aan my doen?

Josua 1:9 “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.”

Filippense 4:4 “Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!

Romeine 5:8 “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”

Galasiërs 5:22-23 “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”

Psalm 119:10-11 “Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.”

Matteus 22:37-38 “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod.”

Efesiërs 4:32 “Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.”

Jesaja 40:31 “maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.”

Jesaja 41:10 “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.”

Psalm 118:24 “Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.”

1 Korintiërs 10:31 “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.

Jesaja 26:4 “Vertrou altyd op die Here, want die Here God is ‘n veilige toevlug.”

Numeri 6:24-26 “Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!”

Jeremia 29:11 “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!”

Spreuke 3:5 “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.”

Hebreërs 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”

10 vrae vir persoonlike Bybelstudie

Ware lewensvreugde lê daarin om jouself voortdurend en aanhoudend in God se Woord te verdiep (Psalm 1).  Hier is iets om jou daarmee te help.  Kry vir jou ’n gedeelte, en antwoord dan die vrae.  Dit werk op enige gedeelte – toets die bietjie!  Dit werk!

 1.  Wat is my teks?
 2. Wat is die hoofgedagte van die gedeelte wat ek gelees het?
 3. Wat word gesê van God die Vader, die Here Jesus en die Heilige Gees?
 4. Watter beloftes, versekering of opdrag is daar?
 5. Watter voorbeeld is daar aan my gestel om te volg?
 6. Watter waarskuwing of gevolge word aan my gestel?
 7. Watter ander verse is daar met dieselfde betekenis?
 8. Wat verstaan ek nie?
 9. Hoe kan ek die Here antwoord op die gedeelte?
 10. Wat kan ek bid?

Verassing: Ja of nee?

Die Christelike kultuur neem al hoe meer die tradisie van verassing aan. In hierdie boekie kyk ons in diepte na wat die Bybel oor verassing en lykverbranding sê. Ons kyk wat bely ons in die Heidelbergse Kategismus oor ons liggame, en sien wat die Bybel oor lykversorging en begrafnis sê. Laastens kyk ons na wat dit beteken dat jou liggaam ‘n tempel van die Here is. Aan die einde sal jy dié vraag kan beantwoord: Is dit reg om veras te word?

Laai hier die pdf-boekie deur Ds. Werner Brotherton af.

 

 

Jou kosbare belydenis

Daar is soveel mense wat wonder oor ons belydenisskrifte en of hulle nog nodig is. In hierdie boekie kyk ons in diepte na wat ons in ons geloof bely.

Laai die pdf hier af.

Die volgende aspekte van ons belydenis word elkeen kortliks behandel:
Hoofstuk 1: Belydenis en die Bybel
Hoofstuk 2: Die Drie-enige God
Hoofstuk 3: God is ’n regverdige Regter
Hoofstuk 4: Ons Middelaar is God en Mens
Hoofstuk 5: Ons geloof het ’n inhoud
Hoofstuk 6: Die Heilige Gees woon in ons
Hoofstuk 7: Die Kerk van Jesus Christus
Hoofstuk 8: Die Woord en sakramente is genademiddele
Hoofstuk 9: Die sleutels van die koninkryk
Hoofstuk 10: Die opstanding en ewige lewe