Werkswinkel: Jeugbediening

Gesinsbediening: Sonder ouers kan dit nie!

Datum & tyd: Saterdag 17 September 09:00 – 15:00
Venue: GK Centurion (Basdenlaan 226, Lyttleton)

Ons spreker vir die dag is Prof Malan Nel, buitengewone professor in Praktiese Teologie aan die Universiteit van Pretoria. Hy spesialiseer al vir dekades in jeugbediening, spesifiek met die klem op jeugbediening en gesinsbediening as deel van gemeentebediening.

Ons sal DV die volgende program volg:
08:00 Registrasie
08:45 Opening & verwelkoming
09:00 Sessie #1: Ouers as primêre Verhoudings-bemiddelaars
10:30 Tee/koffie
11:00 Sessie #2: Weet ons ‘hoe’ kinders is? Kennis van die Ontvangers
12:30 Middagete
13:30 Sessie #3: Geloofsdeling: wat dit is en hoe ons dit doen en oefen
15:00 Afsluiting

Die koste vir die dag beloop R100pp (dit sluit verversings en ’n ligte middagete in). Ons versoek elkeen wat die dag wil bywoon om asb. die 17de September met kontant te betaal, maar om voor 10 September die volgende inskrywingsvorm te voltooi en aan Anneke van der Walt te stuur (antjie13@gmail.com):

Jou naam en van (verpligtend)

Jou e-posadres (verpligtend)

Jou telefoonnommer (verpligtend)

Ek woon by as (verpligtend)
OuerPredikantKategeetJeugleierAnder

Enigiets wat jy nog wil byvoeg?

Hierdie is die webwerf van die jeug van die GKSA