Vir Koningskinders

Al hierdie Bybelstudies is opgestel vir en gebruik by Koningskinderskampe, dis egter nie beperk tot die gebruik by Koningskinderskampe nie.

Hoe om die evangelie te deel
pdf

Die verkenners                                                                                   Bitter water word soet
doc                                                                                                         doc

Die bad                                                                                                  Vlug vir Farao
doc                                                                                                         doc

Lig van Bo                                                                                             Hou die aarde skoon
doc                                                                                                          doc

Volgelinge van die Here                                                                  Jesus was sy dissipels se voete
doc                                                                                                         doc

Jesus reinig ons harte                                                                     Hardloop die wedloop enduit
doc                                                                                                         doc

Die Here oorwin die bose                                                              Week se Bybelstudies: Abba
doc                                                                                                         doc

Liefde                                                                                                    Geloof
doc                                                                                                         doc

Hierdie is die webwerf van die jeug van die GKSA