Sleutelwoord se argiewe: Jeugbediening

Druk dit uit: Aktiwiteitsboekie vir Kersfees

 

 

Die Deputate Jeugsorg het ‘n spesiale boekie vir Kersfees gemaak. Hierdie A5 16-bladsy-boekie kan jy maklik uitdruk in swart en wit. Daar is dagstukkies waaroor julle as gesin kan saampraat in, en baie aktiwiteite rondom Kersfees.

Laai die Kersfeesboekie hier af!

Hierdie aktiwiteitsboekie bevat die volgende:

 • Die verhaal van Jesus se geboorte
 • Saampraat: Hoop op die Here!
 • Dot-to-dot
 • Saampraat: Vind vreugde by God!
 • Saampraat: Waar is jou vrede?
 • Gevalle woorde
 • Deurmekaar woorde
 • Blokkiesraaisel
 • Saampraat: Dit is tyd vir liefde!
 • Soek die woorde (moeilik en maklik)
 • Ontrafel die woorde
 • Saampraat: Geseënde Kersfees!
 • Twee inkleurprente met teksverse

Wenk: As jy dit uitdruk kies die “booklet”-opsie en dan “both sides” om dit in ‘n boekie te kan vorm. As jou drukker dit nie kan doen nie, geen probleem! Jy kan dit in A4- of A5-formaat druk.

Is daar iets waarmee julle sukkel? Laai die antwoorde hier af. 

Waar vind ek blydskap?

Ons gaan hoofsaaklik kyk na die brief aan die Filippense. Die stad Filippi het op ’n heuwel hoog bokant ’n pragtige vallei gelê. Dit was ’n ryk en welgestelde stad, want dit het in ’n goudstreek gelê. Dit was ’n stad vol afgetrede Romeinse staatsamptenare en soldate wat Latyn gepraat het en ’n goeie pensioen uit Rome ontvang het.

Dit was ongeveer in die jaar 50 n.C. toe daar deur die werk van Paulus ’n gemeente gestig is. Hy het hierdie gemeente weer op sy derde sendingreis besoek. Nou skryf hy hierdie brief.

Lees: Filippense 4:1-22

 1. Deel julle gedagtes met mekaar oor die volgende vrae:
 • Waaroor is jy tans die blyste?
 • Wat maak jou gelukkig?
 • Waaroor bekommer jy jou die meeste?
 • Waarin soek mense hulle blydskap en lewensvreugde gewoonlik?
 • Wat leer die flieks ons – wat maak ons gelukkig?

Moet my omstandighede my blydskap bepaal?

2. Fokus op vers 11 en 12 en praat oor die volgende vrae en stellings:

 • Wat leer julle uit Paulus se omstandighede? Onthou ook dat hy in die tronk was toe hy hierdie brief geskryf het.
 • Bespreek: ”Besittings en omstandighede kan nie lewensvreugde waarborg nie”. (Ken jy iemand wat skatryk maar bitter ongelukkig is?)
 • Beteken dit dat ‘n gelowige niks mag besit nie, of dat hy altyd moet swaarkry? (Vergelyk Prediker 5:9 met vers 17).
 • Hoekom soek mense dan dikwels hulle lewensblydskap en vreugde in besittings en die genietinge van die wêreld?

Waar moet gelowiges dan hul lewensvreugde soek en vind?

3. Lees Filippense 4:4 en 9-11 en bespreek die volgende vrae:

 • Waar vind die gelowige lewensblydskap? Hoekom is vers 4 ’n opdrag?
 • Die Naam ”Here” beteken letterlik: Koning, baas of eienaar. Wat sê dit vir jou op die vraag: Wie is dan in beheer van my lewe en wat beteken dit vir alle omstandighede in my lewe?
 • Paulus het ten spyte van sy omstandighede geleer om vergenoeg te wees. Wat beteken dit en hoekom verander hierdie lewenskuns ons uitkyk op ons omstandighede?
 • Dink aan al jou bekommernisse. Wat is die grootste dief in jou lewe van jou vreugde?
 • Hoekom kan jy steeds vreugdevol lewe? Kyk wat leer hierdie Skrifgedeeltes jou oor God: Romeine 8:31-32 en Filippense 4:19.
 • Lees Spreuke 10:22 en 1 Timoteus 6:17 en praat oor die volgende stelling: ”Lewensvreugde word nie gebou op gawes nie, maar op die Gewer van die gawes”.

4. Wat het jy uit dié Bybelstudie geleer? Vat die kernwaarheid van hierdie Bybelstudie saam in ’n sin of twee.

Memoriseer Bybelverse

Psalm 119:105 sê: “U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.” Help kinders om die waarheid hiervan te ervaar. Begin deur hierdie Bybelverse te memoriseer.

5 Wenke om te memoriseer

 1. Begin klein
  Moenie met ‘n lang of moeilike vers begin nie. Begin eers met een kort teksvers. As almal moedeloos is, moenie van die kortste vers in die Bybel vergeet nie: “Bid gedurig” (1 Tessalonisense 5:17). Die teksvers voor dit, “Wees altyd bly”, is ook ‘n treffer om kinders moed te gee dat hulle ‘n Bybelvers kan memoriseer.
 1. Kry die vers in konteks
  Soek die vers in die Bybel en praat oor wat dit beteken. As mens verstaan waaroor dit gaan, is dit makliker om dit te onthou.
 1. Herhaling, herhaling, herhaling
  Begin met een teksvers vir ‘n week. Lees dit hardop, skryf dit neer, herhaal dit tot vervelens toe. Al word daar na ‘n nuwe vers aanbeweeg, herhaal weer die eerste verse.
 1. Skryf dit neer
  Dit help om eers die teksvers in die Bybel te lees, daarna kan jy dit neerskryf op papier en die belangrike woorde onderstreep. Plak die Bybelvers waar jy dit gereeld sien.
 1. Doen dit saam
  Almal memoriseer op verskillende maniere, maar dit is ‘n lekker aktiwiteit om saam te doen. Motiveer almal om dit saam hul gesinne te doen, of doen dit saam in ‘n groep om mekaar te ondersteun om meer teksverse te memoriseer.

Hier is 20 teksverse om mee te begin:

Jy kan dié 20 teksverse aflaai en uitdruk. Knip die blokkies uit en leer die teksverse een-vir-een.
Laai dit hier in pdf-formaat af.

 

 

 

1 Petrus 5:7 “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.”

Johannes 14:6 “Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.

Psalm 121:1-2 “Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”

Psalm 56:4-5 “Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ‘n blote mens aan my doen?

Josua 1:9 “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.”

Filippense 4:4 “Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!

Romeine 5:8 “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”

Galasiërs 5:22-23 “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”

Psalm 119:10-11 “Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.”

Matteus 22:37-38 “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod.”

Efesiërs 4:32 “Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.”

Jesaja 40:31 “maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.”

Jesaja 41:10 “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.”

Psalm 118:24 “Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.”

1 Korintiërs 10:31 “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.

Jesaja 26:4 “Vertrou altyd op die Here, want die Here God is ‘n veilige toevlug.”

Numeri 6:24-26 “Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!”

Jeremia 29:11 “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!”

Spreuke 3:5 “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.”

Hebreërs 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”

Verassing: Ja of nee?

Die Christelike kultuur neem al hoe meer die tradisie van verassing aan. In hierdie boekie kyk ons in diepte na wat die Bybel oor verassing en lykverbranding sê. Ons kyk wat bely ons in die Heidelbergse Kategismus oor ons liggame, en sien wat die Bybel oor lykversorging en begrafnis sê. Laastens kyk ons na wat dit beteken dat jou liggaam ‘n tempel van die Here is. Aan die einde sal jy dié vraag kan beantwoord: Is dit reg om veras te word?

Laai hier die pdf-boekie deur Ds. Werner Brotherton af.

 

 

Jou kosbare belydenis

Daar is soveel mense wat wonder oor ons belydenisskrifte en of hulle nog nodig is. In hierdie boekie kyk ons in diepte na wat ons in ons geloof bely.

Laai die pdf hier af.

Die volgende aspekte van ons belydenis word elkeen kortliks behandel:
Hoofstuk 1: Belydenis en die Bybel
Hoofstuk 2: Die Drie-enige God
Hoofstuk 3: God is ’n regverdige Regter
Hoofstuk 4: Ons Middelaar is God en Mens
Hoofstuk 5: Ons geloof het ’n inhoud
Hoofstuk 6: Die Heilige Gees woon in ons
Hoofstuk 7: Die Kerk van Jesus Christus
Hoofstuk 8: Die Woord en sakramente is genademiddele
Hoofstuk 9: Die sleutels van die koninkryk
Hoofstuk 10: Die opstanding en ewige lewe

Praktiese wenke vir jeugbediening

 1. Maak seker dat alles wat aangepak word altyd herlei kan word na die evangelie.
 2. Moenie in die eerste plek fokus op programme nie, maar op verhoudinge.
 3. Moenie net fokus op kennisoordrag nie; betrek die jeug se kop, hart én hand.
 4. Eerder kwaliteit as kwantiteit.
 5. Ouers speel losweg die grootste rol in kinders se geloofsvorming. Fokus op die toerusting van ouers sodat hulle hulle kinders teoreties en prakties kan toerus.
 6. Die jeug het wonderlike gawes ontvang. Rus hulle toe om hulle gawes te ontgin.
 7. Maak die jeug reeds van vroeg af betrokke by eredienste en gemeente-aktiwiteite.
 8. Die jeug wil iets vir ander gaan doen. Skep vir hulle die geleentheid om uit te reik in hulle gemeente en gemeenskap.
 9. Die geheim van voor- en laerskoolbediening lê in die betrokkenheid van die ouers.
 10. Hoërskooljeug word wonderlik bereik deur naskoolse jongmense wat as mentors optree.
 11. Moedig naskoolse jeug aan om ’n Bybelstudie- of Kleingroep te begin waar hulle op gereelde basis saamkom om saam te leer en te groei en te doen.
 12. Maak seker die jeug weet van al die verskillende kampe en uitreike wat gereël word, en van al die leesstof wat daar vir hulle geskryf word (kruispad.net; www.gkjeug.co.za; Kruispad-tydskrif op Facebook).