Sleutelwoord se argiewe: Voorop

Is dit sonde om die lewe te geniet?

Laai die Bybelstudie af as ‘n Word-dokument.

Lees: Prediker 2:24-25; 3:12-13,22; 5:17-19; 8:15; 9:7-10; 11:9-10
Fokus: Prediker 11:9-10 “Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goedvind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks.

Bespreking

 1. Wat is die grootste doel van die mens op aarde?
 2. Wat word ons in al sewe Skrifgedeeltes in die boek Prediker beveel?
 3.  Wat is jou eerste indruk as jy hierdie opdrag hoor?
 4. Wie word heeltyd as die gewer van die verskeie gawes in Prediker aangedui? Wat lei ons hieruit af?
 5. Lees weer Prediker 11:9-10. Wat is die enigste en positiewe riglyn wat daar vir jongmense gegee word?
 6. Wat leer Prediker 11:9-10 oor heeltyd uitstel om sekere dinge in die lewe te geniet?
 7. Wat leer Prediker 11:9-10 uiteindelik oor hoe ons ons lewens moet geniet?
 8. Hoe verstaan julle as groep die “beperking” wat ons in Prediker 11:9-10 lees oor “God wat van ons rekenskap sal eis” oor die genieting van die lewe?
 9. Wat beteken dit prakties om kommer uit jou hart te hou en te vermy wat jou liggaam kwaad kan doen?
 10. Wat is die goue reël om te weet wat reg of verkeerd is in wat jy doen of dink of sê volgens Efesiërs 5:10?

Samevatting: Dwarsdeur die Bybel leer ons dat die mens se doel op aarde is om God te verheerlik in alles wat hy doen. In sy boek fokus die Prediker spesifiek op een wyse waarop ons God verheerlik: wanneer ons ons lewens geniet!

Die Here leer ons duidelik vandag deur die Prediker: genieting van die lewe en gehoorsaamheid aan Hom gaan hand aan hand. Ons “alledaagse” en “godsdienstige” lewens hang ten nouste saam. Ons verheerlik God wanneer ons ons lewens in Hom geniet!

Leer mekaar met dié speletjies ken

Keuses, keuses, keuses

 • Kies een van twee opsies (bv. Coke of Fanta?)
 • Verdeel in groepe volgens keuse.
 • Leer soveel mense moontlik se name, en hoor hoekom hulle dié keuse gemaak het.
 • Wag vir volgende vraag, maak weer keuse en verdeel (nou is daar al vier groepe).
 • Leer name, ensovoorts … Herhaal!

Musical chairs

 • Maak ’n sirkel met die stoele na binne.
 • Elkeen sit op ’n stoel.
 • Diegene wat in die middel oorbly, moet drie dinge van hulleself sê:
  • Naam
  • Waarvandaan jy kom
  • Iets interessants wat ons moet weet
 • Diegene in die middel besluit watter persone moet ruil (bv. almal wat plakkies aan het).

Speed dating

 • Maak lang ry(e) met stoele teenoor mekaar.
 • Al die dames sit aan een kant van die ry(e), en bly dwarsdeur die speletjie sit.
 • Die manne sit elkeen teenoor ’n dame, maar roteer wanneer dit so aangekondig word.
 • Opset:
  • Leer mekaar se name.
  • ’n Onderwerp verskyn op die bord.
  • Die dames moet die voordele van die onderwerp argumenteer, en die manne die nadele.

Massa stomstreke

 • Manne kies 5x deelnemers, en dames 5x.
 • Deelnemer staan met sy rug na die skerm.
 • Op die skerm verskyn ’n woord wat sy geslag deur stomstreke (charades) moet uitbeeld.
 • Elke deelnemer kry 30 sekondes om so veel as moontlik woorde reg te raai.
 • Geslag wat meeste kry, wen!

Laai hier ‘n PowerPoint-dokument af met idees vir hierdie speletjies.

 

Handleiding vir groepleiers by Koningskinderskampe

Hier is ‘n gids vir elke groepleier by ‘n Koningskinderskamp. Dit bevat basiese stappe van berading en essensiële tekste in noodsituasies.

Hier is die inhoudsopgawe van die handleiding:

 1. Die Groepleier
  1.1 Doel van die kamp
  1.2 Rol van die groepleier
  1.3 Die kern van berading
  1.4 Beradingsproses
  1.5 Ander helpers
  1.6 Krisis in berading
  1.7 Aanmelding van molestasie
  1.8 Na die kamp, wat nou?
 2. Bybelstekste
  2.1 Vir Bybelstudies
  2.2 Noodsituasies
  2.3 Algemene tekste vir die kamp
 3. Genogram

Laai dit hier af.