Leer mekaar met dié speletjies ken

Keuses, keuses, keuses

 • Kies een van twee opsies (bv. Coke of Fanta?)
 • Verdeel in groepe volgens keuse.
 • Leer soveel mense moontlik se name, en hoor hoekom hulle dié keuse gemaak het.
 • Wag vir volgende vraag, maak weer keuse en verdeel (nou is daar al vier groepe).
 • Leer name, ensovoorts … Herhaal!

Musical chairs

 • Maak ’n sirkel met die stoele na binne.
 • Elkeen sit op ’n stoel.
 • Diegene wat in die middel oorbly, moet drie dinge van hulleself sê:
  • Naam
  • Waarvandaan jy kom
  • Iets interessants wat ons moet weet
 • Diegene in die middel besluit watter persone moet ruil (bv. almal wat plakkies aan het).

Speed dating

 • Maak lang ry(e) met stoele teenoor mekaar.
 • Al die dames sit aan een kant van die ry(e), en bly dwarsdeur die speletjie sit.
 • Die manne sit elkeen teenoor ’n dame, maar roteer wanneer dit so aangekondig word.
 • Opset:
  • Leer mekaar se name.
  • ’n Onderwerp verskyn op die bord.
  • Die dames moet die voordele van die onderwerp argumenteer, en die manne die nadele.

Massa stomstreke

 • Manne kies 5x deelnemers, en dames 5x.
 • Deelnemer staan met sy rug na die skerm.
 • Op die skerm verskyn ’n woord wat sy geslag deur stomstreke (charades) moet uitbeeld.
 • Elke deelnemer kry 30 sekondes om so veel as moontlik woorde reg te raai.
 • Geslag wat meeste kry, wen!

Laai hier ‘n PowerPoint-dokument af met idees vir hierdie speletjies.

 

One thought on “Leer mekaar met dié speletjies ken”

 1. Baie dankie vir die speletjies. Ons het nie altyd tyd om kreatief te dink nie – hierdie is kraakvars, positief en gaan ure se pret wat lank onthou word verskaf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *