Toets jou kennis oor Paasfees

Jy kan hierdie vrae in ’n pdf-dokument aflaai of hier op die webwerf lees.


Wat weet jy van die laaste dae voor ons Here Jesus gekruisig is? Lees die teksgedeeltes en antwoord daarna die multikeusevrae om jou kennis te toets.

Lees die volgende gedeeltes voordat jy hierdie multikeusevrae beantwoord: Matteus 26:6-27:66, Markus 14:3-15:47, Lukas 22:1-23:56 en Johannes 12:1-19:42.

1. Hoeveel dae voor die Pasga het Jesus in Bethanië aangekom?
a. Sewe
b. Ses
c. Twaalf

2. By wie se huis het Maria die Here Jesus gesalf vir sy begrafnis?
a. Lasarus
b. Sebedeus
c. Simon die melaatse

3. Die koninklike intog van die Here Jesus het plaasgevind op:
a. Sondag
b. Saterdag of die Sabbat
c. Vrydag

4. Op die Maandagoggend voordat Jesus gekruisig word het Hy …
a. ’n olyfboom laat afkap.
b. op ’n donkie gery.
c. ’n vyeboom vervloek.

5. Hoeveel keer het Jesus die tempel gereinig?
a. Een keer
b. Twee keer
c. Sewe keer

6. Jesus het Judas Iskariot uitgewys as die een wat …
a. sy hand saam met Hom in die skottel steek.
b. saam met Hom brood eet.
c. a en b

7. Wie was die Romeinse keiser in die tyd van Jesus se kruisiging?
a. Herodes
b. Pilatus
c. Augustinus

8. Watter mense het die strikvraag aan Jesus gevra oor die opstanding van die dooies?
a. Fariseërs
b. Sadduseërs
c. Sanhedrin
d. Herodiane

9. Wie het die Here gestuur om die bovertrek reg te maak vir die Pasga?
a. Maria Magdalena en Marta
b. Matteus, Markus en Johannes
c. Johannes en Petrus

10. Hoeveel keer het Jesus gebid tot sy Vader in die tuin van Getsemane?
a. Net een keer, die hoëpriesterlike gebed
b. Twee keer
c. Drie keer

11. Wie het Jesus saamgeneem toe Hy gaan bid het?
a. Simon Petrus
b. Jakobus
c. Johannes
d. a en c
e. a, b en c

12. Watter stelling is waar?
a. Petrus het die Here verloën voordat die haan drie maal gekraai het.
b. Petrus het die Here verloën voor drie deurwagters.
c. Petrus het die Here drie keer verloën voordat die haan gekraai het.

13. Wie het die Jode gekies om vry te laat?
a. Jesus Barnabas
b. Jesus Barrabas
c. Simon Barrabas

14. In watter tale is geskryf: Dit is Jesus, die Koning van die Jode?
a. Grieks, Hebreeus, Latyn
b. Grieks, Hebreeus, Aramees
c. Aramees, Latyn, Grieks

15. Wie het die linnedoeke gebring waarin Jesus toegdraai is?
a. Simon van Sirene
b. Josef van Arimatea
c. Nikodemus


Antwoorde: 1b; 2c; 3a; 4c; 5b; 6c; 7a; 8b; 9c; 10c; 11e; 12c; 13c; 14a; 15c

One thought on “Toets jou kennis oor Paasfees”

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui